1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Naziv projekta: Ženski politički forum

Donator: Američka ambasada Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mjesto i datum: Zeničko-dobojski kanton, 15.7.2014.-15.1.2016

Iznos ugovora: 13.681 USD


Projekt će uspostaviti komunikacijski kanal između građana i žena iz ZE-DO kantona, koji će biti kandidati na izborima. Mi ćemo provesti  12 radionica i 12 javnih rasprava rješavanju aktuelnih političkih pitanja i stvoriti interaktivni web portal kao okvir za učešće građana na izborima i alata za promociju dijaloga između građana i kandidata. Projekt se temelji na ideji da žene u BiH moraju biti više aktivne i uporne u pokušajima da osvoje što je moguće više glasova. Njihovo učešće na izborima navodno bi trebalo biti više od samo formalnog pokušaja da se zadovolje kvote žena na listi. Ovaj projekt će pružiti podršku njihovim naporima da se to postigne. Portal će posebno ciljati na mlađe i obrazovane glasača koji čine većinu onih koji su bojkotovali izbore.