1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Budimo odgovorni u upravljanju vodama

 

Donator: EU /IPA fondovi
Iz sredstava programa ETNAR (Energy transport & natural resources)
U okviru projekta ETNAR - „Mreže zagovaračkih NVO-a za održivo korištenje energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ kog provodi Zelena akcija Hrvatske u suradnji s partnerima iz regije i svijeta
Budžet: 9.000,00 EUR
Period implementacije: 4.9.2013.-15.9.2014.

Opći cilj projekta:
Unapređena zaštita izvorišta koja se koriste ili planiraju koristiti za potrebe javnog vodo-snabdijevanja


Ciljevi projekta:
1. Donijeti Odluku o izradi Plana zaštite lokalnih izvorišta voda
2. Povećati svijest i odgovornost lokalnog stanovništva za pitanja odgovornog upravljanja lokalnim izvorištima voda
Aktivnosti:
1. Iniciranje i priprema kampanje;
2. Procjena potreba i interesa šire grupe aktera
3. Uspostavljanje mreže ključnih lokalnih aktera za podršku kampanji;
4. Radionice: 4.1. za članice mreže i 4.2. za sire društvene grupe
5. Izrada nacrta Odluke o izradi Plana zaštite izvorišta
6. Medijska kampanja:
6.1. Priprema;
6.2. Izrada 2000 kopija letaka i 500 kopija brošura
6.3. Pripreme saopćenja za javnost;
6.4. Konferencija za medije;
6.5. Dvije radio emisije
7. Sastanci sa kreatorima politika i donosiocima odluka