1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Radionica "Komunikacija"u OŠ "Omer Mušić" Brežani

Radionica “ Komunikacija“
OŠ „Omer Mušić“ Brežani, 7.2.2018.
Projekat „Jednake šanse za obrazovanje „ podržan sredstvima Federalnog mnistarstva obrazovanja i nauke
Partener: OŠ „Omer Mušić“ Brežani
Trenerica: Maksuma Topalović

Cilj: Razvijanje vještina i sposobnosti potrebnih za uspješnu komunikaciju.
- Bazična radionica s fokusom na oblike komunikacije
Sadržaj: Oblici komunikacije (verbalna, paraverbalna i neverbalna); Vježba: Šta (ne) radi dobar slušatelj i dobar komunikator; Kako prepoznati da li vas drugi slušaju i šta uraditi ako primjetite da niste zadobili njihovu pažnju?
Diskusija u grupi rezultirala je sa nekoliko iznenađenja uključujuči informaciju koliko koristimo i koliko je važna neverbalna komunikacija kao i zapažanja o tome ko je to dobar komunikator.
Do kraja radionicu učesnici su razumjeli oblike komunikacije i važnost umijeća slušanja te s razumijevanjem prihvatili informacije da se vještine komunikacije mogu učiti i stjecati – ne rađamo se kao dobri ili loši komunikatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONATORI


 

Aktuelni donatori

 

 

 

 

 

 


 

Svi dosadašnji