1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Radionica u SMŠ na temu: Prava žena

Radionica „Prava žena“ , održana je kao jedna od aktivnosti u obilježavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženamau Mješovitoj srednjoj školi Kakanj u okviru projekta NVO Alternative

Trener: Alisa Provalić, profesorica pedagogije.
Datum održavanja: 28.12.2017.g.
Veličina grupe: 20 učesnika
Trajanje: 90 minuta
Oblici rada: grupni i frontalni

Ciljevi:
- mijenjati tradicionalne stavove o ulozi žene u porodici I društvu,
- uvesti redovne programe edukacije o ravnopravnosti spolova u školama,
- koristiti rodno- senzitivni jezik u školama,
- naučiti učenice / ke koja su specifična prava žena,
- osvijestiti, osnažiti, ohrabriti I podržati djevojke u aktivnostima, koje će dovesti do poboljšanja njihovog položaja u društvu,
- povećati ulogu NVO , koje se bave osnaživanjem žena, pružanjem pravne ili psihološke pomoći.

 

 

 

 

 

 

 

DONATORI


 

Aktuelni donatori

 

 

 

 

 

 


 

Svi dosadašnji